BIPLO

Biuletyny Informacji Publicznej Na Medal

Obowiązkowa deklaracja dostępności

A A A

Przypominamy, że od 23 września br. każdy podmiot publiczny prowadzący stronę BIP musi posiadać prawidłowo opublikowaną i kompletną „Deklarację dostępności”.


Podstawy prawne nowych obowiązków
Zgodnie z art. 8. ust 2. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz.848) każda strona Biuletynu Informacji Publicznej musi spełniać kryteria dostępności cyfrowej określone w załączniku do ustawy (standard WCAG 2.1.). Do obowiązku podmiotu publicznego należy także sporządzenie, opublikowanie i aktualizacja tzw. „Deklaracji dostępności”, za pomocą której przekazywane są kluczowe informacje o dostępności siedziby podmiotu i jego Biuletynu (art. 10). To elektroniczne oświadczenie ma duże znaczenie przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych.

Standaryzacja deklaracji dostępności
Deklaracja dostępności to specjalny, standaryzowany dokument elektroniczny sporządzony w formacie HTML, którego strukturę oraz warunki techniczne publikacji określił minister ds. informatyzacji. Deklaracja dostępności musi być w pełni dostępna cyfrowo! Poza samą treścią deklaracji równie ważne jest zachowanie wymogów technicznych dostępności. Za nieprawidłowe należy uznać obserwowane praktyki publikowania deklaracji dostępności w formie pliku do pobrania (nawet jeśli nie jest to skan dokumentu) lub w formie zwykłego artykułu w HTML, który nie posiada w swej strukturze obowiązkowych nagłówków i identyfikatorów (kilkunastu atrybutów id), ułatwiających odnalezienie przez oprogramowanie najważniejszych elementów informacyjnych deklaracji.


Kluczowe elementy treści deklaracji dostępności
Należy pamiętać, że na dostępność cyfrową każdego serwisu internetowego składa się nie tylko wykorzystywana aplikacja (determinuje kompatybilność, funkcjonalność, nawigację), ale także sposób redagowania i jakość udostępnianych treści. W deklaracji dostępności należy poinformować o całościowej ocenie stopnia spełnienia dostępności cyfrowej BIP, a także sposobie dokonania tej oceny. Zgodnie z opinią ministerstwa cyfryzacji za niewystarczające należy uznać dokonanie oceny dostępności cyfrowej jedynie za pomocą automatycznych walidatorów dostępnych w sieci. Zapewniają one wybiórczą analizę tylko niektórych elementów witryny. Należyte, a więc także kompleksowe sprawdzanie dostępności cyfrowej stron internetowych, wymaga zaangażowania człowieka, który potrafi właściwie ocenić praktyczną funkcjonalność strony, postrzegalność jej elementów przez zmysły ludzkie oraz poziom zrozumiałości udostępnianych treści.

Deklaracja dostępności musi wskazywać m.in. datę ostatniej aktualizacji strony BIP polegającej w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji lub zmianie sposobu nawigowania. Za istotną aktualizację uważa się taką, która może mieć wpływ na kwestie dostępności cyfrowej, a nie aktualizowanie zawartości merytorycznej BIP poprzez publikowanie nowych lub zmianę wcześniej udostępnionych informacji publicznych. Kolejnym obowiązkiem jest ujawnienie w deklaracji danych kontaktowych (email, numer telefonu) oraz tożsamości osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w podmiocie publicznym.

Cykliczny przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności
Rozwój technologiczny, konieczność zarządzania stale przyrastającymi zasobami BIP oraz wzrastające oczekiwania internautów stawiają wyzwanie systematycznego modernizowania Biuletynów. Art. 11. ustawy wymaga, aby podmioty publiczne dokonały przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności do dnia 31 marca każdego roku oraz niezwłocznie w każdym przypadku, gdy strona internetowa podlega zmianom mogącym mieć wpływ na jej dostępność cyfrową.

Uwaga na ministerialne kary pieniężne
Zarówno za brak zapewnienia dostępności cyfrowej BIP, jak również za brak opublikowania kompletnej deklaracji dostępności grożą kary pieniężne do 5.000 zł nakładane przez ministra właściwego ds. informatyzacji w drodze decyzji administracyjnej (art. 19 ustawy).


Gwarancje i wsparcie dla abonentów BIPLO
Spółka Logonet gwarantuje, że oferowane przez nią autorskie systemy BIPLO spełniają wszystkie wymogi prawne umożliwiające prowadzenie dostępnych cyfrowo stron Biuletynu Informacji Publicznej. Jednocześnie zapewniamy sukcesywne doskonalenie swoich aplikacji BIPLO, w tym także wprowadzanie kolejnych ułatwień podnoszących uniwersalną użyteczność prowadzonych dzięki nim Biuletynów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Wiele użytecznych funkcjonalności i ułatwień posiada zwłaszcza nasz renomowany system BIPLO VIP.

 

W celu sprawnego sporządzenia kompletnej deklaracji dostępności zgodnie z obowiązującym wzorcem wszystkim naszym abonentom BIPLO udostępniliśmy, w ramach bezpłatnej aktualizacji systemu, specjalnie opracowany szablon www. Dodatkowym ułatwieniem jest domyślne wypełnienie niektórych elementów deklaracji związanych głównie z aspektami technicznymi i funkcjonalnością BIP. Dzięki temu zalogowany użytkownik BIPLO (redaktor lub administrator), upoważniony do wypełnienia deklaracji, może skupić się wyłącznie na wprowadzeniu informacji niezależnych od Operatora BIP, np. dotyczących dostępności architektonicznej czy sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej).

Oczywiście Logonet aktywnie wspiera swoich klientów również w zakresie merytorycznego doradztwa dotyczącego wyjaśnienia znaczenia poszczególnych pól deklaracji oraz zakresu koniecznych lub zalecanych informacji ujawnianych w deklaracji. Po aktywowaniu wypełnionej deklaracji zostaje ona automatycznie opublikowana w BIP w taki sposób, że jednoznaczny link do niej jest zawsze widoczny w górnej części (w nagłówku lub na początku kolumny menu), na każdej podstronie Biuletynu. Tym samym zainteresowani internauci nie mają żadnego problemu z jej szybkim znalezieniem.

 

  • przykład opublikowanej deklaracji dostępności strony BIP prowadzonej z wykorzystaniem systemu BIPLO VIP: https://bip.koszalin.pl
  • przykład opublikowanej deklaracji dostępności strony BIP prowadzonej z wykorzystaniem systemu BIPLO CMS: http://bip.mops.wroclaw.pl

 


Wykonujemy audyty zgodności z WCAG 2.1 oraz szkolenia
Logonet posiada zespół doświadczonych specjalistów ds. dostępności cyfrowej, którzy na indywidualne zlecenie angażowani są w przeprowadzenie profesjonalnej analizy BIP i sporządzenie raportu z audytu zgodności z wymogami WCAG 2.1. Z takiej usługi skorzystało już szereg podmiotów, w tym coraz częściej także instytucje, które korzystają z aplikacji innych operatorów BIP.

Posiadamy także bardzo duże doświadczenie w przeprowadzaniu zamkniętych szkoleń, zarówno na temat aspektów prawno-organizacyjnych związanych z ustawą o dostępności cyfrowej, jak również szkoleń warsztatowych dla redaktorów i administratorów BIP. W zależności od potrzeb i oczekiwań danego podmiotu szkolenia dla jego pracowników możemy przeprowadzić zarówno w tradycyjnej, stacjonarnej formule lub zdalnie w formule on-line. Dotychczas w tym zakresie przeszkoliliśmy łącznie ponad 500 osób, a dedykowane szkolenia z powodzeniem zrealizowaliśmy m.in. na zlecenie tak wymagających podmiotów publicznych jak: Sąd Okręgowy w Warszawie, Urząd Miasta Lublin, Urząd Miejski Wrocławia.


 

Urząd Miasta Wrocław
Urzad Miasta Lublin

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X