Strony BIP
dla Wymagających

Audyt stron BIP

A A A

Dbałość o standaryzację urzędowego publikatora teleinformatycznego i świadomość konieczności jej uzyskania, znacznie ułatwia jego rozwój oraz przyspiesza pojawienie się praktycznych efektów prowadzenia Biuletynu. Usługa audytu podmiotowej strony BIP jest dedykowana dla tych podmiotów, które pragną jeszcze lepiej prowadzić własny Biuletyn oraz dążą do wykorzystania pełnych możliwości jakie stwarza jego funkcjonowanie. Z uwagi na wzrastającą rolę Biuletynu w realizacji zadań publicznych (np. publikacja w BIP stanowi integralną część niektórych procedur) potencjalne problemy związane z jego prowadzeniem powinny zostać uwzględnione w ramach realizacji kontroli zarządczej.


Cel audytu


Poddanie podmiotowej strony BIP audytowi pozwala na uzyskanie obiektywnej i kompleksowej oceny dotyczącej jej funkcjonowania i zawartości merytorycznej. Głównym celem audytu jest weryfikacja zgodności funkcjonującej strony BIP z aktualnie obowiązującymi standardami i przepisami prawa. Wnioski z audytu ułatwiają usunięcie ewentualnych błędów lub braków w treści BIP oraz sugerują działania, jakie należałoby podjąć w celu uzyskania oczekiwanej przez internautów funkcjonalności i dostępności urzędowego publikatora. Przeprowadzenie audytu pozwala również nabrać pewności, czy za pośrednictwem Biuletynu nie nastąpiło ujawnienie w internecie danych prawnie chronionych.

Co ważne, audyt strony BIP ułatwia weryfikację efektów pracy zespołu powołanego do jego prowadzenia, a otrzymane wyniki dodatkowo motywują jego członków do jeszcze większego zaangażowania w rozwój Biuletynu. Z pewnością audyt BIP jest kolejnym narzędziem, które może pomóc w świadomym podejmowaniu decyzji związanych z jego dalszym prowadzeniem. Dzięki niemu łatwiej jest również opracować i wdrożyć w urzędzie niezbędne procedury postępowania z wytwarzanymi i otrzymywanymi informacjami (dokumentami).

Najczęstsze okoliczności powodujące podjęcie decyzji o zleceniu audytu BIP to:

 • potrzeba weryfikacji jakości BIP przez nowe kierownictwo jednostki,
 • chęć uniknięcia niekorzystnych ocen podczas spodziewanej kontroli,
 • odczuwalny wzrost liczby otrzymywanych wniosków o udostępnienie informacji,
 • zmiana osób odpowiedzialnych za bieżące redagowanie i administrację Biuletynu,
 • analiza skutków zmiany lub modernizacji systemu CMS służącego do prowadzenia BIP,
 • niekorzystne opinie w mediach, niskie pozycje w rankingach organizacji pozarządowych.

 

Zakres audytu


Zakres audytu obejmuje weryfikację zgodności strony BIP: 
 

 • ze standardami i wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z dnia
  18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68),
 • z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (walidacja i dostępność stron BIP, w szczególności dla osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem kryteriów WC3, WC3 CSS, WCAG 2.0),
 • z obowiązkiem publikowania w BIP informacji wymienionych w ustawie o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku oraz w ustawach szczególnych, np. w ustawie o pracownikach samorządowych, ustawie o wolontariacie i pożytku publicznym, kodeksie wyborczym, ustawie o finansach publicznych,
 • z zakazem publikowania: reklam i niewyjaśnionych skrótów, informacji nie będących informacją publiczną, klauzul ograniczających wykorzystywanie informacji publiczej,
 • z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, prawa do prywatności, informacji niejawnych oraz tajemnic prawnie chronionych, np. tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • z zasadą spójności i aktualności zamieszczonych danych w różnych częściach Biuletynu.

 

Dodatkowo audyt obejmuje również analizę funkcjonowania BIP w internecie:

 • zawartość wpisu na stronie głównego Biuletynu: www.bip.gov.pl,
 • sposób nawigacji, ilość i jakość elementów graficznych oraz interaktywnych, obecność tzw. martwych linków, odczytywanie załączonych plików,
 • poprawność przeglądania strony przez najpopularniejsze przeglądarki z wykorzystaniem różnych rozdzielczości ekranu oraz urządzeń mobilnych,
 • konstrukcję strony (meta znaczniki kodu źródłowego).

 

Klasyczny audyt BIP przeprowadzany jest zdalnie (głównie przy wykorzystaniu internetu), bez konieczności przyjazdu naszych pracowników do Państwa siedziby.

 

Wyniki audytu


Zapewniamy sprawne przeprowadzenie audytu i dostarczenie szczegółowego raportu (wersja papierowa i elektroniczna) w terminie do 30 dni roboczych od daty otrzymania zlecenia. Raport będzie zawierał m.in.: opis zastosowanej metodologii, opis wyników audytu, podsumowanie wyników audytu oraz wnioski i rekomendacje.

Dodatkowo opracujemy prezentację przygotowaną w programie Power Point, mającą na celu graficzne zaprezentowanie kluczowych problemów i wniosków dotyczących strony BIP. Wraz z raportem audytowym dostarczymy wykaz obowiązków publikacyjnych (jakie informacje muszą być zamieszczane w BIP) spoczywający na gminie oraz praktyczne zalecenia rozbudowy i modernizacji warstwy merytorycznej i funkcjonalnej BIP. Umożliwiamy również multimedialne zaprezentowanie i omówienie wyników audytu dla grupy słuchaczy w Państwa siedzibie.

Wyniki naszego audytu były brane pod uwagę przez Najwyższą Izbę Kontroli, która przeprowadza kontrole sposobu prowadzenia Biuletynów przez administrację publiczną. 


Lista referencyjna


Dotychczas z sukcesem przeprowadziliśmy ponad 70 odpłatnych audytów podmiotowych stron BIP.
Na usługę tę zdecydowało się m.in.:

 

 • Miasto Łeba
 • Miasto Słupsk
 • Miasto Gdynia
 • Miasto Leszno
 • Miasto Zabrze
 • Miasto Białystok
 • Miasto Legionowo
 • Miasto Sosnowiec
 • Miasto Ruda Śląska
 • Miasto Bydgoszcz
 • Miasto Częstochowa

 • Gmina Płońsk
 • Gmina Grudziądz
 • Miasto i Gmina Ozimek
 • Miasto i Gmina Czaplinek
 • Miasto i Gmina Szamotuły
 • Miasto i Gmina Szczebrzeszyn

 • Powiat Chełmiński
 • Powiat Chrzanowski
 • Powiat Kluczborski
 • Powiat Grójecki
 • Powiat Sępoleński

 • Koncern Energa SA
 • Polskie Radio Wrocław SA
 • Polskie Koleje Państwowe SA
 • Jastrzębska Spółka Węglowa SA

 • Teatr Muzyczny w Łodzi
 • Sąd Rejonowy w Tychach
 • Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju

 • Powiatowy Urząd Pracy w Wałczu
 • Powiatowy Urząd Pracy w Puławach
 • Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
 • Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

 • Ministerstwo Gospodarki
 • Urząd ds. Cudzoziemców w Warszawie
 • Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
 • Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego w Poznaniu
 • Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

O jakości naszych usług oraz przydatności audytu świadczą liczne referencje, jakie otrzymaliśmy od zadowolonych klientów. Przykładowe znajdą Państwo TUTAJ

 

Koszty


Koszty przeprowadzenia audytu: od 2.500 zł netto

Ostateczny koszt przeprowadzenia audytu uzależniony jest od typu jednostki, wstępnej oceny liczby opublikowanych w Biuletynie danych oraz jego dotychczasowej struktury.

Dodatkowo sugerujemy możliwość przeprowadzenia prezentacji i omówienia wyników audytu (czas trwania: do 120 min.) w Państwa siedzibie. Taka forma prezentacji i omówienia wyników dla grupy pracowników klienta cieszy się coraz większą popularnością oraz potęguje jego efektywność. Koszt prezentacji wyników to jedynie 1.200 zł netto.

Wszystkie podane w ofercie ceny są cenami netto, do których należy dodać 23% podatku VAT.

Istnieje także możliwość zamówienia:

 • pakietu max: audyt BIP wraz oceną wewnętrznych uregulowań (statutu, zarządzeń, regulaminów) dotyczących udostępniania informacji publicznej w jednostce oraz przeprowadzeniem szkolenia zamkniętego,

 • pakietu minimalnego: audyt BIP z dostarczeniem jego wyników w formie prezentacji przedstawiających kluczowe problemy i zalecenia (brak sporządzania oficjalnego raportu w formie dokumentu).

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

X